Vi er en kompagniskabspraksis bestående af tre faste læger. Derudover har vi to praksisassistenter tilknyttet, som bl.a. besvarer telefonen og tager sig af diverse laboratorieundersøgelser, samt en sygeplejerske.

Vi vil gerne bidrage til at få uddannet nye læger, og det betyder at vi også har ansat uddannelseslæger i klinikken. Desuden får vi med jævne mellemrum besøg af medicinstuderende, som er her tre uger af gangen.

Som patient hos os er man tilknyttet klinikken, ikke en fast læge. Du kan vælge fortrinsvist at bestille dine tider hos den samme læge, og der vil ligeledes være situationer, hvor vi vil se det som nødvendigt, at du taler med den læge, der kender dig eller et givent behandlingsforløb bedst. Er din problemstilling af mere akut karakter, kan du dog ikke nødvendigvis vælge hvem du kommer ind til.