Attester og lægeerklæringer med egenbetaling

Nedenstående lægeerklæringer/attester betales som regel enten af dig selv eller af din arbejdsgiver. Selv om det er forsikringsselskabet, der anmoder om en Rejseforsikringsattest, vil denne også typisk skulle betales af dig selv.

Kørekortsattest 400 kr. + moms
Mulighedserklæring 500 kr. (ingen moms)
Frihåndsattest/lægeerklæring 500 kr. (ingen moms)
Medicindokumentation 400 kr. + moms
Fritagelse af sikkerhedssele el. styrthjelm 400 kr. + moms
Ansøgning om handicapskilt 500 kr. + moms
Jernbaneattest 1500 kr. + moms
Rejseforsikringsattest – afbestilling af rejse 574 kr. + moms

Forsikringsattester

Egenlægeattester:
Nedenstående attester skal udfyldes af patientens egen læge eller behandlende speciallæge/sygehuslæge. Der er fast honorar for disse attester. Attesterne betales af det pågældende forsikringsselskab.

FP 100 Helbredsattest 1482 kr. + moms
FP 140 Gruppeliv og helbredsattest 697 kr. + moms
FP 402 Lægeattest ved nedsat erhvervsevne 2 905 kr. + moms
FP 610 Forsikringserklæring – lægens svar 662/968/1222 kr. + moms
FP 710 Sundhedsforsikringsattest 681 kr. + moms

Øvrige forsikringsattester:
Disse kan udfyldes af alle med en lægefaglig baggrund. Vores fastsatte honorarer fremgår af nedenstående. Attesterne betales af det pågældende forsikringsselskab.

FP 300 Begyndelsesattest 1000 kr. + moms
FP 350 Statusattest til forsikring 1200 kr. + moms
FP 360 Statusattest til forsikring – nakke 1200 kr. + moms
FP 401 Lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1 1200 kr. + moms
FP 410 Funktionsattest 700 kr. + moms
FP 420 Funktionsattest – bryst, ryg og lænderyg 1200 kr. + moms
FP 430 Funktionsattest – skulder, overarm og albue 1200 kr. + moms
FP 440 Funktionsattest – underarm og håndled 1200 kr. + moms
FP 450 Funktionsattest – fingre 1200 kr. + moms
FP 460 Funktionsattest – hofte og lår 1200 kr. + moms
FP 470 Funktionsattest – knæ 1200 kr. + moms
FP 480 Funktionsattest – fod og underben 1200 kr. + moms
FP 490 Funktionsattest – tæer, mellemfod, fodrod 1200 kr. + moms
FP 220 Blodtryks- og lipidattest 1200 kr. + moms