Egenbetaling for gruppe 2 patienter:

Vær opmærksom på, at der gælder de samme vilkår for gruppe 2 i forhold til, hvornår man skal fremmøde i klinikken, og hvornår noget kan klares telefonisk eller på mail.

Konsultation i klinikken ved læge eller klinikpersonale 400 kr.
E-mail konsultation 50 kr.
Telefonkonsultation ved læge eller personale 50 kr.
Receptudskrivelse pr. telefon 50 kr.
Receptudskrivelse pr. mail 50 kr.
Lægebesøg i hjemmet 1000 kr.
Henvendelse i klinikken mhp. receptudskrivelse, prøvesvar m.m. 200 kr.
Videokonsultation 400 kr.